Golden Hours Construction Co.,Ltd (Y.C.D.C) လိုင်စင်ရ ကန်ထရိုက်တာများမှ တာ၀န်ယူဆောက်လုပ်နေသော အမှတ် (၅၈၈)၊ ရိပ်သာလမ်း၊‌ လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ၆ ထပ်တိုက်သစ် ပြီးစီးမှု့ အ‌ခြေအနေ

Golden Hours Construction Co.,Ltd (Y.C.D.C) လိုင်စင်ရ ကန်ထရိုက်တာများမှ တာ၀န်ယူဆောက်လုပ်နေသော အမှတ် (၅၈၈)၊ ရိပ်သာလမ်း၊‌ လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ပေ (25' x 50') မြေပေါ်တွင် (23' x 48') အကျယ်အ၀န်းရှိ ၂ ခန်းတွဲ ၆ ထပ်တိုက်သစ် ပြီးစီးမှု့ အ‌ခြေအနေလေးဖြစ်ပါသည်။

p1p2
p3p4
p5p6